Disclaimer

Het samenstellen van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Nochtans bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Slimmerfit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade, direct of indirect, die het gevolg is van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Daarnaast kunnen er geen rechten aan de website worden ontleend. Op de website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Slimmerfit is niet verantwoordelijk voor deze sites of de inhoud waar naar wordt verwezen.